Związek Polskich Artystów Plastyków | Okręg częstochowski

Biuro okręgu w Częstochowie
Aleja NMP 57
42-217 Częstochowa
tel. 34 324 66 81

Zarząd

W dniu 19 lutego 2019 r. ukonstytuował się Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego:

Zarząd ZPAP: